Namuwongo Revival Church

Church in the Namuwongo Slum in Kampala, Uganda